Sie befinden sich hier

Inhalt

W.A.Mozart Requiem

Informacja o Mszy h-moll

Katolicka msza napisana przez protestanckiego kantora była zjawiskiem wyjątkowym. Jej historia powstania wiąże się ze staraniami Bacha o posadę nadwornego kompozytora na katolickim dworze elektora Saksonii i króla Polski Augusta III w Dreźnie, z tą myślą przesłał dwie pierwsze części mszy: Kyrie i Gloria w 1733 roku. Ale w opinii muzykologów dzieło to nie jest do końca jednoznaczne, jest w swoim klimacie zarówno katolickie jak i protestanckie, gdyż z tych dwóch tradycji czerpał kompozytor. Z tego też powodu, nie mając praktycznego zastosowania, msza h-moll nie była wykonana nigdy za życia Bacha. Monumentalna, wykraczająca poza ramy kompozycji obrzędowej, jest uważana za przejaw tego, co w człowieku odwołuje się wprost do Stwórcy, do religijności, nie analizującej przynależności do kościoła jako wspólnoty.

 

Zdjęcia

W.Mrozek composer/conductor
A.Sava, A.Sosnowska, B.Harasimowicz
V.Ponajda
J.Frakstein

Kontextspalte

J.S.Bach Wielka Msza h-moll

Wielka Msza h-moll BMV 232 uważana jest za najdoskonalsze dzieło muzyki religijnej J.S. Bacha. Msza h-moll jest utworem nietypowym, powstała bowiem ponad podziałami między Kościołem katolickim i protestanckim w dwujęzycznych Niemczech.

Pobierz oferty

  Video

   

   

   

  Linki

  • Strona artysty
  • http://www.avip.pl
  • Profil Facebook:Wojciech Mrozek